Tuyển dụng nhân sự

 

Tuyển dụng – vị trí giám sát kinh doanh khu vực Hồ Chí Minh, Biên hòa, Cần thơ, miền tây.

GIÁM SÁT BÁN HÀNG: 08 vị trí

Mô tả công việc:

– Giám sát bán hàng và phát triển thị trường trong và ngoài tỉnh Hồ Chí Minh.

– Giới thiệu cho bộ phận tuyển dụng nhân viên bán hàng, quản lý trực tiếp nhân viên bán hàng

– Tìm kiếm và phát triển thị trường.

– Mở khách hàng mới, chăm sóc khác hàng cũ.

– Chịu trách nhiệm về doanh thu, doanh số

xem thêm >> tuyển dụng vị trí giám sát kinh doanh hệ thống nhà phân phối cà phê hòa tan, rang xay

 

Tuyển dụng  – vị trí nhân viên kinh doanh khu vực Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG: 16 vị trí

Mô tả công việc:

– Tìm kiếm và phát triển thị trường.

– Mở khách hàng mới, chăm sóc khác hàng cũ.

– Chịu trách nhiệm về doanh thu, doanh số.

– Đề xuất các chương trình bán hàng.

– Lập kế hoạch bán hàng theo tuyến đường trong khu vực được bàn giao và báo cáo data khách hàng tiềm năng.

– Quản lý trưng bày hàng hóa tại điểm bán.

xem thêm >> tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh hệ thống nhà phân phối cà phê rang xay, hòa tan